Demokrasi Günlerinde Masal ve Çocuk Edebiyatı-Çocuk Edebiyatı Endüstrisi-3

Daha önceki iki yazımızda tarihsel süreç içerisinde modern finans kapital sistemin  liberal demokrasi şablonunda , dünyayı  kendi değerlerini üzerinden tahakkümü altına almasını ve durumun  masalları ve çocuk edebiyatını nasıl etkilediğinden değinmiştik. Sonrasında çocuk edebiyatı endüstrisine  kavramsal bir çerçevesini çizmeye çalışmıştık. Yeniden hatırlatacak olursak çocuk edebiyatı endüstrisi ;  çocuk edebiyatını endüstrileştirerek ortaya konan  eserleri yeniden üreterek estetik  ve edebi kaygılar gütmeden  tüketim nesnesi haline getiren,  bu üretimin  sorunsuz ve sorgulanmadan devam etmesi  için etrafında kültürel, pedagojik ve sosyal medyada yerel  ve global mafyaları olan,  finans kapital sistemin kendi ideolojisine meşruiyet sağlamak  için aygıt olarak kullanılmasını açıklamaya çalışan bir kavramdı.

 “Çocukluğun İcadı” dan  başlayarak , çocuk ve çocukluğun etrafında  oluşmaya başlayan, gelişen ve değişen  endüstrinin  tarihsel süreç içiresinde oluşumunu  ve yaşadığı kırılma noktalarının izini sürmek gerekiyor . Konunun hem tarihsel  ve kavramsal genişliği bu konuyu bir yazı dizisi içerisinde irdelemekten öte üzerine titiz olarak çalışılması gereken  bir konu olarak duruyor. İktisatçı, ekonometrist arkadaşlar   sosyolog ,edebiyatçı,tarihçi  arkadaşlarla  bir araya gelip çalışarak bu endüstrinin sosyal ,ekonomik, edebi  dinamiklerini ve hacmini  ve değişimlerin  ortaya koyacak çalışmalar yapmalıdır. Bu endüstrinin ne kadar büyük bir ekonomik hacme sahip olduğunun ortaya meselenin ciddiyetini anlamak için çok faydalı olacaktır. Dolaylı yada dolaysız olarak kendisinden beslenen ve kendisinin beslediği  bir çok endüstriyle beraber  yükselen sosyal medya gücüyle  beraber ne kadar büyüklükte  bir piyasa oluşturduğu ise merak konusu. Çocuk edebiyatı endüstrisinin ne kadarlık bir ekonomik hacme sahip olduğuna dair derli toplu bir bilgiye rastlamadım. 

Erkek egemen, cinsiyetçi, anti-militarist denilerek kültürel genleriyle oynanmış, çocuk edebiyatı endüstrisinin ürünleriyle yetişen çocukların nasıl bir toplum yapısı oluşturacağına tahmin etmek zor olmasa gerek. Zihinsel  bir obezlik, devamlı olarak toplumsal bir alerji üreteceği  sürecin  nihilistik kapitalizme evirildiğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Bir diğer önemli konusuysa bu global mafyanın  sahip olduğu ağ sayesinde olarak bu endüstriye operasyon alanı açılmasıdır. Ortaya konan eserler, bir çok yönden inceleyerek ve birleşenlerini analiz edilmelidir. Sosyokültürel yapıda ve ekonomik yapılarda meydana gelen değişimlerin, çocuk edebiyatında olay, karakter, kelime kullanımı başta olmak üzere neleri etkilediğini ve değiştirdiğini görmek yaşadığımız zamanın anlamak için bize kılavuz olacaktır.  

Günümüz dünyasında eskiden olduğu gibi çocuk emeği sömürüsü devam etmektedir. Bu sömürünün yanına hem sömürülen hem üzerinden sömürü üretilen çocuk ve çocukluk kavramları da eklenmiştir. Bugün eğitim artık karlı bir sektördür. Reklamcılık sektöründe gördüğümüz üzere başta olmak üzere çocuk ve çocukluk imgeleri üzerinden tüketim kamçılanmaya devam etmektedir. Yeniden hatırlamakta fayda var ;oluşan bu çocuk edebiyatı endüstrisi sebep değil sonuçtur. Hayatın her alanına sirayet etmiş hızlı tüketimin ve üretimin bir sonucudur. 

Leave A Comment

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir